En hållbar delningsplattform

Tiptapp är en marknadsplats för privatpersoner där användarna snabbt och enkelt kan hjälpa varandra med flytt, leverans, återvinning och återbruk av såväl små som stora saker. Därigenom bidrar Tiptapp direkt till ökad återvinning och återbruk, och ett minskat bilanvändande. Samtidigt förenklar Tiptapp vardagen för många och möjliggör en extrainkomst för andra.

Minskat bilberoende

Tiptapp gagnar ett bilfritt samhälle genom att göra det enklare för hushåll att klara sig utan bil med resultat att färre bilar tillverkas. Var bil som inte tillverkas kan spara någonstans mellan 12-24 ton CO2 - kanske mer än vad bilen förbrukar under sin livslängd (Källa: SVT). Och när saker kan samåka i större utsträckning minskar trafikstockningar och utsläpp i våra städer och förorter.

I Stockholm
6 700
färre bilturer varje månad*
* Varje hämtning/leverans som sker i Tiptapp
ersätter enligt våra beräkningar
i genomsnitt minst 2 bilturer

Med teknikens hjälp sker nu det som tidigare ordnades med hjälp av grannar, vänner eller kanske en lapp på Ica, i en mycket större skala. Därför är det extra viktigt att Tiptapp har lösningar som säkerställer samhällets olika intressen kring hållbarhet, miljösäkerhet och skattefrågor.

Sedan starten har Tiptapp jobbat metodiskt med att lösa olika utmaningar som t.ex med att säkerställa att all återvinning sker på rätt plats.

Cirkulär ekonomi

Cirkulärt tänkande är centralt för allt Tiptapp gör. Genom appen kan man skänka bort saker till både välgörenhet och andra behövande i närområdet.

Många saker i bra skick kan också räddas och behållas när andra vill slänga dem. Idag erbjuds återbruk på många återvinningscentraler. Genom att låta människor återbruka direkt sinsemellan varandra, ökar vi återbruket ytterligare samtidigt som vi minskar onödiga transporter.

Bortskänkes

Med Tiptapp är det enkelt och kostnadsfritt att skänka bort saker man inte längre behöver. Det innebär helt enkelt att färre saker slängs.

+100 000
återbrukade prylar i Stockholm
* Beräknat utifrån 74 000 hämtningarav i genomsnitt
1,4 prylar per annons (sedan starten 2016)

Tiptapp underlättar också begagnathandeln då man enkelt kan få hjälp med upphämtning av något man köpt. Vi har ett samarbete med Blocket där användarna får leverans av sina köp.

All återvinning redovisas till Tiptapp

Alla användare som hjälper andra att bli av med saker måste redovisa återvinning genom att ta en bild med appen på platsen för återvinning. Till denna bild sparas koordinaterna för platsen tillsammans med tidpunkten för återvinning. Eftersom vi också har bilder på allt som hämtas upp och av vem, får vi också en mycket god spårbarhet ifall någonting inte skulle hamna rätt trots våra kontrollsystem.

Våra rutiner

  1. Tiptapp utför löpande kontroller av alla redovisade hämtningar
  2. Utbetalningar aktiveras först efter godkänd verifiering
  3. Vid missbruk spärras konto och skulle någon form av dumpning konstateras gör Tiptapp direkt en polisanmälan

En bra extrainkomst men inget heltidsjobb

Max inkomst
37 500
kr / kalenderår

Vi är måna om att allt ska bli rätt med skatter, arbetsgivaransvar och tillstånd. Därför är det i dagsläget inte tillåtet för andra än privatpersoner att få en extra inkomst genom Tiptapp.

Alla användare som tjänar mer än 15 000 kr på ett år genom appen, informeras automatiskt om att vi har en gräns. För att ingen oavsiktligt ska riskera att anses yrkesverksam (vilket kan kräva t.ex ett yrkestrafiktillstånd) begränsas användare som haft en inkomst på 37 500 kr under ett och samma år.

De som får en inkomst genom Tiptapp behöver inte ha F-skatt och systemet tillåter heller ingen beställare av tjänster att komma över gränsen beloppsmässigt då man behöver betala arbetsgivaravgifter.

Snittanvändaren

8 000 kr
i total extrainkomst 2019
20 st
hämtningar totalt 2019

Mediananvändaren

2 300 kr
i total extrainkomst 2019
2,5 st
hämtningar totalt 2019

Skatter och eventuella egenavgfifter ska deklareras och betalas individuellt av varje användare som haft en inkomst i appen. Tiptapp påminner aktivt om egen deklaration och vi har också en dialog med Skatteverket för att förenkla och automatisera detta framöver.

Vi vidareutvecklar just nu Tiptapp för att kunna erbjuda även egenföretagare en möjlighet till jobb genom Tiptapp. Redan idag hjälper vi många individer med en välkommen extrainkomst, och för många nyanlända har Tiptapp fungerat som ett insteg för att få någon form av erfarenhet och att öva sin svenska. Uppskattningen från denna grupp varit stor.

Förhållandet mellan Tiptapp och dess användare

Tiptapp tillhandahåller en annonsplattform där användare som vill få hjälp ges möjlighet att komma i kontakt med användare som vill hjälpa till. Det är fritt upp till den som vill ha hjälp och den som vill hjälpa till att avtala om de villkor som ska gälla för uppdragets utförande, t ex vilken ersättning som ska utgå för uppdraget samt när, var och hur uppdraget ska utföras.

Användaren som vill ha hjälp anger den betalning som erbjuds och eventuella övriga villkor för uppdragets utförande i en annons som sedan publiceras i Tiptapps app. Det är därefter upp till andra användare att själva välja om beställarens villkoren accepteras eller inte. När uppdraget är utfört betalar den annonserade användaren genom en knapptryckning i appen. Ifall erbjuden betalning är för låg (och ingen användare erbjuder sig att hjälpa) kommer appen att föreslå att den annonserande användaren testar att höja betalningen.

Tiptapp ställer inga krav på aktivitet

Tiptapp ställer inte några krav på att de användare som agerar som utförare i plattformen ska vara tillgängliga för uppdrag, att de ska utföra ett visst antal uppdrag eller att uppdragen ska utföras på, eller under, viss tid.

Användarna är inte låsta till Tiptapp

Tiptapps användare förbinder sig inte att utföra uppdrag via plattformen och de förbinder sig inte heller att inte utföra uppdrag via någon annan plattform eller på annat sätt.

Användarna använder sina egna fordon

Tiptapp äger inte, och tillhandahåller inte, utrustning, fordon eller andra tillgångar som utförare använder när det utför uppdrag via plattformen.

Försäkringsskydd för människor och prylar

De allra flesta har en försäkring som täcker olycksfall privat. För att se till att ingen användare ändå står utan försäkring har vi sett till att kostnadsfritt erbjuda alla användare som hjälper andra i appen ett extra försäkringsskydd vid olycksfall.

Användare som får hjälp med att flytta och leverera sina saker kan också köpa till en mikroförsäkring utan självrisk som skyddar under transporten.