tiptapp hero image

För din och andras säkerhet och hälsa!

Vi vill bara påminna om dig om att ta några extra försiktighetsåtgärder nu i samband med den ökade risken för spridning av Covid-19 (Corona-viruset).

Vi vill uppmuntra alla som annonserar att när det är möjligt försöka placera saker som ska hämtas så att man inte behöver träffas personligen.

Försök också att hålla en eller ett par meters avstånd. Det är onödigt att hälsa genom att ta i hand och alla bör ha förståelse för det just nu. Vi har skickat ett motsvarande meddelande till alla som hämtar saker genom Tiptapp.


Läs och följ också de generella rekommendationerna på Folkhälsomyndigheten.

  • Undvik kontakt med andra som är sjuka och undvik att röra vid ögon, näsa och mun
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten (använd annars handsprit)
  • Hosta och nys i armvecket
  • Stanna hemma om du är sjuk