image of Forsla bort och slänga - Stockholm
Pay
710 kr
Ad from the app
Picked up
Another user has already picked this up

Forsla bort och slänga

Published 4 days ago
Två Big Bags som ingen vill kännas vid efter flertalet kontakter med företagen önskar vi boende i intilliggande fastighet nu få hjälp med att forsla bort och slänga. Två fulla säckar med diverse skräp som sannolikt inte kan lyftas i ett svep utan lyfts in i skåpbil i omgångar.
Stockholm
Outside the entrance

Try it yourself

Would you also like to get help with a pick-up?

Or perhaps help someone and earn some extra or grab something given away for free?